La Continua de Mariantònia Oliver

La Continua

Estrena a la tardor. Nova creació
Equip: Jaume Manresa, Catalina Carrasco i Maria Antonia Oliver.