La Contínua

La Contínua és un tot, una casa amb totes les seves habitacions. Un compromís no només amb el llenguatge, sinó amb la dramatúrgia. La Contínua comunica una història des de la poètica que omple els sentits i juga amb la percepció.

Som cossos pensants. Ens apropem al diàleg, a la comunicació, des d’un altre lloc que no és la narrativa ni el discurs lineal o identificatiu. Ho fem des de la narració en el temps, entesa com a cohabitació d’allò experimentat a l’esdeveniment escènic compartit.