Na Llauneta Recicla

Na Llauneta Recicla, espectacle amb uns personatges que ens apropen i ens narren a través del diàleg i el llenguatge del teatre-dansa una realitat que ens acompanya cada dia.

La problemàtica sobre els residus sòlids urbans, la importància d’estalviar l’aigua, de reconèixer el valor dels arbres i, en concret, el dels arbres autòctons.