Mapes

Mapes parla de la identitat de l’individu en la seva manera d’estar, de percebre, de traduir aquest estar en una forma dins l’espai.

Es tracta d’una exposició d’allò que som, d’allò que suposam ser, del que veiem en nosaltres o en qui tenim al costat. Mapes és aquella conversa que tenim donant referents d’un mateix per a poder-nos comunicar.

L’espai físic i el desig són els conceptes centrals sobre els quals Mapes ens fa reflexionar. Una reflexió que parteix de la intuició, la integració d’intelecte i emoció, una fusió de pensament i sentiments.