Projecte Espai

ESPAI presenta l’ocasió per treballar amb adolescents que la majoria de les seves vides viuen en una situació de marginació, amb poques oportunitats d’influir directament en les seves circumstàncies. El resultat immediat del projecte és un treball d’investigació que estimula els participants i el públic, observadors del procés, a adquirir un punt de vista diferent envers la llar, la pertinença , la integració i el concepte de nacionalitat en un món de fronteres en moviment.

Es treballa amb un grup d’adolescents en risc d’exclusió social, amb l’objectiu d’escoltar les seves històries, records, sentiments, somnis i reflexions sobre el que significa per a ells el “pertànyer” a un lloc, emprant aquestes històries com a inspiració d’un treball de recerca col·lectiva. Es vol dur a terme una investigació sobre l’entorn, els materials i les seves possibilitats dins el lloc escènic i personal, com a procés d’anàlisi i com a procés creatiu, convertint el propi desenvolupament en material artístic i escènic.