Poetes de Mariantònia Oliver

Poetes

Habitualment, hom associa la poesia amb l’acte íntim i solitari de la seva escriptura, també de la seva lectura. Tanmateix, la història de les arts ha descobert, al llarg de la seva evolució, la fecunditat dels encreuaments de disciplines, de llenguatges, de gèneres.

Més enllà de textualitat i oralitat, noves dimensions comunicatives i noves connotacions semàntiques s’obren de bat a bat quan la poesia entra en comunió amb les arts plàstiques, escèniques, cinematogràfiques...

Poetes convida a explorar aquest encontre.