Las Muchas

Origen del projecte

El projecte “Las Muchas” neix de la necessitat de pensar-se en el acte del despreniment, en el borrós com a moviment del ser i en el territori de lo indefinit com únic lloc possible. En un moment en que “cos” i “identitat” s'han tornat conceptes canònics i quasi normatius, posem l'atenció i l'interès en parlar del que aquets cossos i identitats tenen en comú i dirigim la mirada al lloc des de on es desdibuixen els contorns i es pot parlar de paisatge. L'acte de difuminar el cos i el reconeixement de la incapacitat para definirse, per ser. ¿Què és el que ens descriu? ¿És la mirada de l'altra l'única cosa entorn de la qual cosa ens construïm? Seguint a Simone Weill: ¿No seria aquesta identitat, el primer que hauria de ser destruït per aconseguir “ser”? Més que des del lloc de la diferència, el propòsit és intuir el cos des de les interseccions, els llocs on els contorns es difuminen i la possibilitat de ser està més en els marges, en els límits, que en el centre. Un viatge al territori de l'indefinit.

SINOPSI

Las Muchas parla de fragilitat, d’aquella que té a veure amb l’edat, amb cossos que ja no pertanyen al corpus d’allò social, que ja deixen d’estar al mercat oficial, però que estan més vius que mai i són, sobretot, més lliures: cossos que respiren, pesen, ballen, sedueixen, es mouen i es posicionen d’una altra manera. L’obra parla sobre deixar-se escoltar i deixar-se travessar per les experiències viscudes: físiques, emocionals, accidentals, polítiques, d’encobriment i de compromís.

Durada: 45 minuts